Home / 娛樂 / 仆佢個街!!! 睇完「十月初五的月光」真係毀左我既童年回憶,好失望

仆佢個街!!! 睇完「十月初五的月光」真係毀左我既童年回憶,好失望

g4eg3g43g43g43g43g43g43

仆佢個街,本身十月初五的月光電影版已經好多觀眾屌曬嘴又失望,因為君好唔係
同初哥哥。屌你你拍續習諗住你將過往既遺憾改寫返,你仲搞得衰過電視劇既結
局。其實套劇連同首主題曲都好經典。今次入場純粹懷念套劇。屌但個結局真係接
受唔到

電影的角色不夠立體,如果無睇套劇,好難feel到文初、君好感情是如此深刻。

三位主角都先後有事,狗血兼九十年代韓劇feel, 但依家韓劇已經唔係咁老套。

仆佢個街!!! 睇完「十月初五的月光」決定以後唔會再睇葉念深D戲

結局是不符合好多十月初五的月光fans的期望。文初從來沒有為自己爭取過幸福,
點解第一次爭取、就搞成咁?而君好,她所重視的人都離開了……這結局傷盡fans的
心。我唔鍾意呢個結局!而那張紙條,如果手術前寫好,文初可以帶到入手術室?
這個不太合理的情節,就是為了貫徹文初守護君好的性格?

好失望, 我真係好嬲!! 個結局求其都算, 大家其實係想要個15年前應該就有的結
局, 一個大團圓結局呀!! 就算有感動位都係因為有電視版的回憶帶動, 例如講海
景叔!! 劇本爛到不能再爛!!

君好冚家剷曬咁辛苦可以同初哥哥一齊你同我玩失憶? 仲要我搞唔清楚佢係傻左定
失憶囉!!

最嬲係, 電視版金勝話左唔要姓萬, 佢係跟佢阿媽姓金架, 肯姓萬就唔會係金勝!!
做乜夾硬要佢姓萬!!仲有佢大陸老婆點呀? 有冇睇過電視劇先黎寫? 點可以求其成
咁!!?

睇依套戲嘅,應該好多都係電視劇嘅fans,其實都係想睇返15年前應該有嘅happy
ending,但而家。。。

另一方面睇,依個ending可以俾tbb再拍返電視劇。

文章來源

About shareman

精通吃渴玩樂,正經事一曉不通,每天總有數小時在發呆