Home / 新聞 / 網民熱話: 金象米無咗泰國兩個字,究竟有咩玄機!?

網民熱話: 金象米無咗泰國兩個字,究竟有咩玄機!?

11986601_499733006863365_3196165529492341549_n

頭先去超市,有個阿叔同售貨員講

「依家唔敢買佢,佢無咗泰國兩個字,我打去金源問,佢話商業秘密唔答得,咁我以後唔買囉」

之後我認真望過,又真係無咗泰國喎

網民回應:

Chi xxxx Ch Chan : 通常佢地會用D米袋去入其他次等米 入左D咩來源地 真係無人知

司徒x傑: 商品說明條例

Paul Kxxx: 大陸來乎?

陳x輝: 我只知舊時叫「金象牌頂上泰國香米」

Fiona Cxxxx : 大陸出品!

via: 陳亦輝

About shareman

精通吃渴玩樂,正經事一曉不通,每天總有數小時在發呆