Home / 新聞 / 強國阿嬸港鐵上怒屌香港人,因為檔住佢睇"風景"?地鐵有風景咩!?

強國阿嬸港鐵上怒屌香港人,因為檔住佢睇"風景"?地鐵有風景咩!?

f54f3f34f34f4f

完全係搵交坳..............菇菇菇菇意菇菇菇菇意菇菇菇菇意菇菇菇菇意菇菇菇菇意菇菇菇菇意

About shareman

精通吃渴玩樂,正經事一曉不通,每天總有數小時在發呆