Home / 奇趣 / 香港史上最神秘的地鐵站--屈地站及林士站

香港史上最神秘的地鐵站--屈地站及林士站

 

上環站有A,B,C,D,E出口,如果想看這條路軌就去上環站E個邉 (維德廣場有出口落去)

1) 從鐵閘內拍--屈地站入口(1)

14224612055296.jpg

2) 從鐵閘內拍--屈地站入口(2)

14224612065771.jpg
3) 留意地圖的左上角(地鐵已留車站)

14224612063168.jpg

14224613801237.jpg

問過一個係地鐵做夜間維修的朋友,佢話地鐵上環站同一般地鐵總站好唔同, 佢話總站一黎跟本唔需要咁長的越位(?);

二黎越位入面仲有個牌用英文寫住"下個站的距離XXkm";

三黎加上當年建屈地站之前仲有一個西營盤站(即上環下一個站係西營盤,之後屈地,一直去到堅尼地城).佢話屈地站同西營盤站既大堂結構全部做好,地鐵冇理由浪費幾億唔開依幾站咁奇怪.點解佢話唔知,但佢上司講過話冇必要唔好去個度(實際上隧道有一段封左,有度門入到去).上網找過話西環不嬲好邪,又話西營盤站近高街鬼屋.究竟點解地鐵當年唔開上環以下D站,覺得到依家都係一個謎......

14224612302581.jpg

到過地鐵上環站的人都知道有兩個荒廢了的月台.那月台看來只能容納四列卡車,而邊緣有攔桿圍住,望向月台坑裡不見路軌也沒有架空電線.路經那處總令人有感陰森恐佈.

而據聞該處其實是廢棄地鐵站林士站在1970政府東九龍線地鐵系統研究擱置後留下來的,最後只好跟上環站相連.除了上環的神秘月台外,還有鑽石山是多出一個月台,但建在那裏,則無不得而知.

亦有說其實當年在興建林士站時鬧鬼鬧得非常厲害,有人因工死亡,有工人在車站中目睹到白衣女子墮下月台.鬧鬼令地鐵公司無法將車站建成。後來上環站建成初期,有指當年有乘客不慎跌進該無軌月台後死亡.地鐵公司於是為該月台加上圍欄。又有人在那裏不時聽到一些淒厲的鬼叫聲,亦有人見過有白衣女子跳下月台,更恐佈的是有乘客在該月台見到有列車停泊!

14224613101115.jpg
而到底上環站建成與林士站的關係是怎樣,我們無百分百答案,但可知的是上環原本不是港島線的尾站。在上環之後還有西營盤、西環,但後來上環站以西的路段計劃卻取消了。地鐵公司當時指,由於西環人口不足,加上地質問題,該段鐵路沒有興建。但是,在德輔道西及西環西邊街交界,據指一商場內一地舖有一條通往地底通道的,那是西營盤地鐵站的其中一個出入口,當年由於在這個站附近是高街精神病院令工地常常鬧鬼,以至工程停止。

 

About shareman

精通吃渴玩樂,正經事一曉不通,每天總有數小時在發呆