Home / 新聞 / '社團'對旺角暴力事件發表聲明,江湖事江湖了

'社團'對旺角暴力事件發表聲明,江湖事江湖了

有趣!江湖事江湖了,社團也要發聲明!?跟警方畫清界線,愛港愛"角"

近日在網路上流傳了一段他們的聲明, 轉載大家看看,來源已經找不到了

344334g43g3fer4f3f

港九各社團發表聲明:

我們某些成員昨晚在旺角表現克制,冇動架生,口罩亦只係一般裝備,大家街坊費事以後碰面引起尷尬,我們亦愛港愛角,即係旺角,你阻塞交通,不許我們上班,區內娛樂事業瀕臨崩潰,遊客自由行冇哂,剩低你哋佔中社團喺彌敦道打橫打掂自由行,我哋一向出嚟行,而家冇路行,我地唔係公務員,唔係知識份子,但都係香港人,講句真心話,其實我哋都唔想郁手郁腳,因為我同你哋佔中呢個字頭大家都係搵食啫!你哋有收靚我哋都有,你哋呃鳩啲細路出嚟做嘢我哋都係,唯一唔同係我啲靚有糧出,有事我哋會籌旗幫佢哋,話唒佢哋幫阿公打生打死。聽講你那邊佔中字頭D大佬輩,個個大疊大疊錢袋落袋,D靚就冇糧出仲連車錢都自己俾埋,所以有啲嘢我哋要跟你學,仲有大家都係做違法嘅嘢,你哋可以公開吹雞公開

About shareman

精通吃渴玩樂,正經事一曉不通,每天總有數小時在發呆