Home / 奇趣 / [有片]IG發佈父母啪啪啪片段 女童痛哭以為家暴

[有片]IG發佈父母啪啪啪片段 女童痛哭以為家暴

[有片]喺IG發佈父母啪啪啪片段 女童痛哭以為阿媽被打

國外瘋傳一段女童喊到好慘嘅短片

由片段入面見到,有位濃眉大眼女童爆喊,原來係同佢父母有關。唔通佢被打?唔通佢太曳被人鬧?錯!女童拎住手機自拍,但背後著咗燈的嘅房入面可以聽到「啪啪」嘅撞擊聲。

隨著「啪啪」聲越來越大,女童難過得流下眼淚變成淚人,仲喺片上面打「我希望他們只係喺度拍手。」原來撞擊聲係佢父母親熱聲,但女童聽到好似以為阿媽被打,所以哭成淚人!

短片分享上網後,有網友說「她可能以為是爸爸在打媽媽」,也有網友宴慰說「沒有啪啪啪,會有你嗎」、「痛哭是因為很感動爸媽還這麼恩愛?」

 

 

來源:巴士的報

About shareman

精通吃渴玩樂,正經事一曉不通,每天總有數小時在發呆