Home / 娛樂 / 「2016港姐大熱港版新垣結衣-馮盈盈Crystal Fung J圖集

「2016港姐大熱港版新垣結衣-馮盈盈Crystal Fung J圖集

3f2f2323v2332v2v23v23v

被視為今屆大熱門馮盈盈(Crystal Fung),22歲既Crystal個樣似結衣BB不特止,仲係高材生,港大食物及營養系畢業,有做開part time模特兒,不過佢已經有男朋友,宅男們J下算啦...

馮盈盈

馮盈盈Crystal Fung唔單止係高材生,仲係位模特兒,唔少展覽、road show都會見到佢既演出:

 

Crystal Fung 馮盈盈

Crystal Fung 馮盈盈3 Crystal Fung 馮盈盈4

ig女神:
Crystal Fung 馮盈盈2

Crystal Fung 馮盈盈10

Crystal Fung 馮盈盈11
Crystal Fung 馮盈盈15

Crystal Fung 馮盈盈12

Crystal Fung 馮盈盈5 Crystal Fung 馮盈盈6

 

Crystal Fung 馮盈盈7

Crystal Fung 馮盈盈8 Crystal Fung 馮盈盈9 Crystal Fung 馮盈盈13 Crystal Fung 馮盈盈14

https://www.facebook.com/crystalfungyingying/

https://www.instagram.com/crystalfyy/

 

About shareman

精通吃渴玩樂,正經事一曉不通,每天總有數小時在發呆